Obchodní podmínky

Podmínky užití webu

Děkujeme Vám za využívání služeb tohoto webu. Služby poskytuje společnost Neovize s.r.o., IČ28235029, se sídlem na adrese: Na Truhlářce 2067/6, Praha 8, 180 00.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Poskytnutím svých osobních údajů na webu klient uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých společnosti Neovize s.r.o., IČ 28235029, a to v rozsahu nutném k poskytování služeb na webových portálech provozovaných touto společností a v souladu se zásadami soukromí. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Klient rovněž souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Klient si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat a to emailem na info@neovize.cz.

Klient si je plně vědom zveřejnění a souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v souvislosti s publikovanými příspěvky v diskuzi.

 

Používání služeb Google

Pro vyhodnocování návštěvnosti portálu používáme služby Google Analytics, která sbírá anonymní data o chování uživatelů portálu. Detailní podmínky užívání služby Google Analytics jsou dostupné na stráncehttp://www.google.cz/analytics/terms/cz.html.

K online inzerci používáme remarketing ve službě Google AdWords. Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google zobrazují na Internetu naše reklamy na různých webových stránkách. Poskytovatel služeb stejně jako další dodavatelé využívají společně soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran k šíření informací, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv portálu, k vytváření přehledů o tom, jak zobrazení reklam, jiné způsoby využití reklamních služeb a interakce s těmito zobrazeními reklam a reklamními službami souvisejí s návštěvami portálu. Detailní podmínky užívání služby Google AdWords jsou dostupné na stránce https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder?country=CZ.

 

Další

Akceptací těchto smluvních podmínek vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvním podmínkami. Pečlivě si jej proto přečtěte. Pokud se smluvními podmínkami včetně zásad ochrany soukromí nesouhlasíte, naše služby, prosím, nepoužívejte.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit některá ustanovení těchto smluvních podmínek.

Poskytovatel služeb i Vy souhlasíte, že tyto podmínky se řídí českým právem a veškeré spory, které z těchto podmínek vyplývají nebo se jich či služeb týkají, budou podléhat právním předpisům České republiky a příslušnosti soudů České republiky

Tyto smluvní podmínky ruší předchozí podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu.